JE KAN ENKEL SPELEN ALS JE DE WETTELIJKE LEEFTIJD BEREIKT HEBT - HET SPEL KAN PATHOLOGISCHE VERSLAVING VEROORZAKEN

VERANTWOORD SPELEN

VERANTWOORD SPELEN

De verslavingsrisico's beheersen


Ladbrokes.be treedt op als actor op de markt van online weddenschappen als een operator bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheden en die zich er dus toe verbindt de risico's op speelverslaving te beperken. Ladbrokes.be verbindt zich er ook toe om de mensen te helpen die ten prooi zijn gevallen aan een speelverslaving.

Wedden is opwindend entertainment, wat niet uitsluit dat men gematigd moet zijn. Ladbrokes.be wenst dat haar klanten controle houden op hun weddenschappen en dit opdat het spel voor elkeen plezierig zou blijven.

Ladbrokes.be neemt concrete maatregelen om de verslavingsrisico's en excessen te beperken:

 • Opleiding en voorlichting van de hiërarchische lijn en het personeel van de onderneming;
 • Voorlichting van de spelers over verantwoordelijk spelen;
 • Invoering van een procedure die elke klant toelaat vlot te opteren voor een zelfuitsluiting;
 • Verlening van bijstand aan de klanten die ten prooi zijn gevallen aan de risico's van een speelverslaving via een partnership met de Kliniek voor Speelverslaving Dostoievski van het ziekenhuis CHU BRUGMANN;
 • Verantwoordelijke reclame communicatie.

Test uw spelprofiel


Hoe merkt u dat u het slechte pad opgaat of dat u een risico op speelverslaving loopt? Het volstaat uw spelprofiel te testen door eerlijk op volgende vragen te antwoorden:

 • Wordt uw werktijd beïnvloed door uw wedactiviteiten? (JA – NEEN)
 • Wedt u soms om uw schulden af te betalen of uw financiële problemen op te lossen? (JA – NEEN)
 • Blijft u na verlies wedden om uw verlies te proberen recupereren? (JA – NEEN)
 • Leent u soms geld om te wedden? (JA – NEEN)
 • Aarzelt u om de uitgaven voor het gewone leven om u te voeden of te huisvesten te besteden aan kansspelen? (JA – NEEN)
 • Verwijdert het wedden u van uw familie? (JA – NEEN)
 • Berokkent uw wedden schade aan uw familie? (JA – NEEN)
 • Wedt u soms veel langer dan gepland? (JA – NEEN)
 • Wedt u om te ontsnappen aan uw zorgen of problemen? (JA – NEEN)

Deze test is volledig anoniem en geen enkel antwoord wordt geregistreerd. Als u ja heeft geantwoord op een meerderheid van de voornoemde vragen zou u een beroep moeten doen op een professionele hulpverlener voor verslavingen. De specialisten van de Kliniek voor speelverslaving Dostoievski van het CHU BRUGMANN helpen u en adviseren u in alle discretie en concreet. Bel naar het nummer +32 477 27 99. U kan ook bellen naar het groene nummer 800.35.777 voor een volledig kosteloze bijstand (dienst 24/24) of de website www.gokkliniek.be raadplegen.

Online spelen


Alleen voor uw scherm kan u enkele principes toepassen waardoor u het spel kan beschouwen als een plezier door verantwoordelijk te handelen:

 • Bepaal een limiet van maximaal verlies voor een bepaalde duur en dwing uzelf om dit te respecteren;
 • Speel nooit om te allen prijze te winnen, maar beschouw het spel als een plezier, het plezier van een gokje te wagen;
 • Leen nooit geld bij naasten of financiële instellingen om te spelen;
 • Las geregeld pauzes in;
 • Wissel het spel af met andere activiteiten;
 • Speel nooit tijdens periodes van problemen, stress, depressie of verwarring;
 • Speel enkel met het geld bestemd voor vrijetijdsbesteding. Speel nooit met het geld dat is bestemd voor essentiële uitgaven (voeding, huur, elektriciteit, verwarming enz.);
 • Beschouw het spel nooit als een uitlaatklep voor uw dagelijkse problemen.

Online weddenschappen zijn een ontspanning die soms gepaard gaan met een financiële vergoeding. Ze vormen geenszins een bron van inkomsten om te voorzien in de dagelijkse behoeften van de speler en zijn gezin of een manier om schulden af te betalen.

Het is dus de verantwoordelijkheid van de speler om met mate te spelen, zich bewust te zijn van zijn behoeften en te kunnen stoppen wanneer hij verliest of wanneer hij wint.

Tools « Verantwoordelijk spelen »

Ladbrokes.be heeft opties opgezet om u in staat te stellen uw account te beheren volgens uw behoeften en uw middelen.

·        U kan zo zelf uw eigen limieten instellen. Via de rubriek ‘mijn account' kan u bedragen vastleggen die u niet kan overschrijden. In geval van een weddenschap boven deze limiet verhindert de website automatisch om de weddenschap te plaatsen.

·        Door de optie "tijdelijke sluiting" te selecteren in zijn Spelersrekening (de tab "Verantwoordelijk Spelen"), zal de Operator de toegang tot de Spelersrekening verhinderen voor de periode die door de Gebruiker is bepaald.

·        Door de optie "zelfuitsluiting" te kiezen in zijn Spelersrekening (tabblad "Verantwoordelijk Spelen"), zal de operator de toegang tot de Spelersrekening verhinderen voor de periode bepaald door de gebruiker, met een minimumduur van zes maanden. Een spelersaccount die zelf is uitgesloten mag in geen geval opnieuw worden geactiveerd voor het einde van de zelfuitsluitingsperiode. Aan het einde van de zelfuitsluitingsperiode kan de gebruiker de volledige heractivering van zijn of haar Spelersaccount aanvragen bij de "Klantendienst". Tijdens de periode van zelfuitsluiting mag de Gebruiker niet proberen zijn account te heropenen of een nieuwe account aan te maken op welke manier dan ook, ook niet via de identiteit van derden.

De website van de Belgische Kansspelcommissie vermeldt voor u bovendien alle nuttige inlichtingen over de verenigingen en centra voor hulp in uw streek. U beschikt ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Kansspelcommissie om een toegangsverbod te krijgen voor casino's, speelautomatenhallen en kansspelwebsites. Daartoe dient u het formulier van vrijwillige aanvraag tot verbod op toegang in te vullen dat beschikbaar is op de website van de Kansspelcommissie.

Bescherming van minderjarigen


De Belgische wetgeving verbiedt elke persoon jonger dan 18 jaar om online te wedden en iedereen onder de 21 jaar om deel te nemen aan virtuele weddenschappen. Ladbrokes.be respecteert strikt deze wettelijke verplichting met het oog op de bescherming van kinderen en adolescenten. Ladbrokes.be gaat zelfs verder dan deze verplichting door de formele verbintenis aan te gaan om zich nooit tot jongeren te richten in zijn reclamecampagnes.


Ladbrokes.be aanvaardt enkel de klanten ouder dan 18 jaar voor de sportweddenschappen en ouder dan 21 jaar voor de virtuele weddenschappen. Om het risico van minderjarige klanten te verminderen gaat Ladbrokes.be over tot de verificatie en de identificatie van haar klanten, wanneer men de activiteit van een minderjarige vermoedt. Wij besteden enorm veel tijd en moeite aan het verhinderen dat minderjarigen op onze website spelen, maar wij vestigen er toch de aandacht op van de ouders/voogden dat zij zich ervan bewust moeten zijn dat een minderjarige zelfs met hun toestemming niet mag spelen op onze website Ladbrokes.be.
Wij raden de ouders dan ook aan:

 • om filters te installeren die de toegang tot kansspelwebsites blokkeren;
 • de pagina met weddenschappen niet open te laten staan wanneer ze de computer verlaten;
 • de paswoorden en gebruikersnamen geheim te houden;
 • de wetgeving inzake weddenschappen en de gevaren van een speelverslaving uit te leggen;
 • hun bankkaarten en andere elektronische betaalmiddelen buiten het bereik van hun kinderen te bewaren.

In geval van twijfel over de leeftijd van een speler behoudt Ladbrokes.be het recht op elk moment te vragen om het bewijs van de meerderjarigheid te leveren en de activiteit van uw account op te schorten tot de situatie is uitgeklaard.

 

Krachtens de Belgische wetgeving, kan Ladbrokes de speler enkel toelaten zijn wekelijkse stortingslimiet te verhogen naar een bedrag van meer dan 500€ per week indien de speler niet gekend is als wanbetaler (1). De speler die zijn limiet wenst te verhogen dient een verklaring op eer te bezorgen aan Ladbrokes (na de nodige verificaties gedaan te hebben op de website van de Belgische Nationale Bank (https://aci.nbb.be/my.policy), stellende dat de speler niet in gebreke is van betaling van een krediet.

Deze verklaring of dit certificaat moet opgestuurd worden naar het volgende emailadres: [email protected]. Na verificatie en goedkeuring hiervan, zal de spelerslimiet na 72u verhoogd worden.

Mededeling met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens: Privacy Policy